Certificari

Societatea este certificata de catre Organismul pentru Certificarea Sistemelor de Management al Calitatii AEROQ Bucuresti, pentru ISO 9001:2000;SR EN ISO 22000;SR;SR OHSAS 18001:2008; BS OHSAS 18001:2007 si SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004.