Certificari

Societatea este certificata de catre Organismul pentru Certificarea Sistemelor de Management al Calitatii pentru ISO 9001 - URS; 14001 - URS, 22000 - URS.